Aanbevelingen

Caroline van Veggel (actrice, theaterconsultant voor bedrijven)
“Het viel me op dat je me niet alleen woordelijk goed kon samenvatten maar ook dat je me de context terug kon geven over mijn gevoeltoestand waardoor de informatie die daaruit kwam een plek kreeg.”

Josephine van den Bogaard (coordinator “jong ondernemen”, basis en voorgezet onderwijs PO/VO)
“In het coachingsgesprek bracht Geesje mij op een creatieve en soms verrassende  manier in contact met mijn eigen latente vermogens en mijn kracht.”

Mieke Dekker (kunstenares, docent zorg en welzijn VMBO bovenbouw)
“Ze maakt dat je mild wordt naar jezelf waardoor er ruimte ontstaat situaties anders te gaan beleven en dingen echt onder ogen te zien zodat een gedragsverandering iets is waar je voor wilt gaan en niet meer bang voor bent.”

Nelleke Verschuur (secretaresse  MRI-centrum Amsterdam)
“Ze liet me duidelijk ervaren wanneer welke twee Nelleke’s aan het woord zijn en welke ik het liefst wil zijn in de toekomst.”