Werk van Geesje Stroo

In het werk van Geesje Stroo treffen we telkens het spannende contrast tussen organische en geometrische vormen en ook de tegenstellingen tussen ruimte en beweging en structuur en beperking. Ze is gefascineerd door de uitdaging om het onbekende toe te laten; het werk te laten ontstaan uit iets dat je niet van te voren weet.
Zowel de kunstenaar zelf als de toeschouwer ervaart het werk als meditatie in actie. Het is filosofisch van aard; ze stelt zichzelf en de toeschouwer vragen: “Wat betekent het dat wij deel zijn van een groot evolutionair ontwikkelingsproces?” “Wie zijn wij werkelijk en hoe gaan we de toekomst zelf verder vormgeven?”
Haar kracht ligt in het zoeken naar de balans tussen creativiteit, filosofie en spiritualiteit, hetgeen in haar werk steeds terugkerende thema’s zijn.

Geesje Stroo volgde de kunstopleiding TEHATEX aan De Witte Lelie in Amsterdam en heeft in haar leven veel gereisd en woonde regelmatig in het buitenland, o.a. zeven jaar in de V.S. waar zij studeerde bij Andrew Cohen. Naast haar werk als kunstenaar, is ze werkzaam als docent Kunst en Cultuur in het Middelbaar Onderwijs.