“In ieder van ons ligt soms diep verborgen, een universele passie om verder te ontwikkelen. Vanuit een kosmisch evolutionair perspectief leren we als het ware, te kijken door een nieuwe soort bril. We gaan onszelf zien als een proces dat constant in beweging, in ontwikkeling is en eindeloos kan groeien. Het begrip dat je door deze manier van kijken ontwikkelt, stelt je in staat de problemen in jezelf en in de samenleving vanuit een veel vrijer standpunt te benaderen.” 

 

Visie op een nieuwe educatie beschreven in het boek Lichter Levend Leren; wat kunnen we samen gaan creëren?
Welke richting kunnen we in deze tijd van enorme veranderingen opgaan?
Hoe zou het zijn als we onze diepste basisconditie die veelal op overleven gericht is, leren verschuiven naar een basis waarin liefde, eenheid, vertrouwen, creativiteit en verbinding, centraal is komen te staan? Hoe kunnen we er samen naar toe gaan leren bewegen?
Waarom is het ontwikkelen van een “Eenheidsbewustzijn“ belangrijk?
Als we vanuit een gedeelde eenheid samen leren komen, vanuit de diepe bron die we allemaal in wezen zijn, de bron die alle afscheiding overstijgt, gaat het niet meer om een IK en JIJ, een WIJ en ZIJ maar om een nieuw WIJ. Hoe gaan we dit samen creëren en stabiliseren?
Wat is er nodig voor een paradigma-verschuiving?
Er is nieuw denken nodig; een nieuw paradigma en waardesysteem voor een meer hartgerichte educatie waarin we kinderen op gaan voeden naar hogere mogelijkheden van zijn en worden.
Waarom zijn nieuwe vormen van “Subtielere Communicatie” belangrijk?
We kunnen leren samen gevoeliger te worden voor nieuwe manieren van communicatie tussen elkaar en met de natuurlijke wereld. We kunnen dieper leren luisteren naar elkaar en naar de intelligentie van intuïtie. We kunnen de voorbeelden van inheemse culturen in hun relatie naar de natuur als een groot geschenk gaan beschouwen.
Hoe kunnen we anders naar mensen gaan kijken?
We kunnen er meer van uitgaan dat elk mens unieke gaven en een eindeloos groot potentieel heeft. Ook kunnen we de mystieke dimensie van het leven gaan zien en omarmen en iedereen meer als een begaafd en heilig wezen gaan zien.We kunnen gaan respecteren dat iedereen hier gekomen is met een bepaalde zielsmissie.We kunnen kinderen liefde voor het leven leren en ze leren stabiel te zijn; ook in tijden van chaos en negativiteit. We kunnen kinderen ondanks de grote uitdagingen om ons heen, liefde voor zichzelf en liefde voor het leven, leren. We kunnen ze leren stabiel te zijn; ook in tijden van chaos en negativiteit. We kunnen de wijsheid van leraren, kinderen, ouders en ouderen en de intelligentie in de natuurlijke wereld, meer centraal gaan stellen.
Zijn er manieren van lesgeven die ver buiten de bestaande paden van nu zijn?
We kunnen meer verschuiven van een systeemgerichte basis naar een meer creatieve gerichte basis zonder het belang van cognitie-ontwikkeling weg te gooien.
We kunnen creativiteit en leren van de intelligentie in de natuur, in al zijn vormen meer als basis, gaan beschouwen zodat dit het licht en de energie voor een op liefde gebaseerde educatie gaat worden. We kunnen meervoudige intelligenties meer gaan ontwikkelen zodat de over gewaardeerde focus op cognitieve intelligentie meer in balans komt met onze andere intelligenties. We kunnen de kindertijd voor systemen gaan beschermen die het diepste authentieke zijn vernietigen.
Kan er een grotere erkenning komen van de kracht van een bewust collectief?
We kunnen meer focus naar de kracht van een collectieve hart verbinding brengen en naar de ruimte tussen elkaar waarin er kosmische intelligentie kan ontstaan. We kunnen kinderen leren via Stilte lessen en andere nieuwe vormen van meditatie en verbeeldingsoefeningen dat ze krachtiger zijn dan dat ze denken.